CURSILLO VIETNAM AU CHAU

 

 

Năm Mầu Nhiệm Mừng

Mầu Nhiệm Mừng 1

Mầu Nhiệm Mừng 2

Mầu Nhiệm Mừng 3

Mầu Nhiệm Mừng 4

Mầu Nhiệm Mừng 5

"Lời Mời Gọi" hôm qua và hôm nay.

TRÌNH THUẬT GIÁNG SINH

 

Lời cầu của người Cursillista

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng, phong trào của chúng con cần chiều sâu hơn là vẻ hào nhoáng bề ngoài.

Xin cho chúng con nhận biết rằng, những chương trình màu mè không nhất thiết mang lại thành công.

Xin Chúa cho chúng con biết hy sinh chính mình, để có thể hiến dâng mọi sự vì Chúa : Thời giờ ; khả năng ; sức khỏe và ngay cả mạng sống của chúng con khi cần thiết.

Xin giúp chúng con can đảm trong mọi sáng kiến, khôn ngoan khi chọn lựa những phương tiện tốt, và quyết tâm để bảo đảm cho sự thắng lợi, mặc dầu có thể gặp thất bại.

Xin loại khỏi chúng con tính ganh đua, tự ái, hành vi thiếu tế nhị, tính tự cao tự đại và bất cứ những gì làm cho chúng con xa cách Chúa, gây chia rẽ hoặc làm nản lòng người khác.

Xin Chúa giúp chúng con đối xử với nhau bằng tình bác ái siêu việt, trọn vẹn, tương thân tương kính ; để mỗi người chúng con biết ưu tiên tìm kiếm những công tác hèn mọn nhất, và vui mừng trước những việc làm tốt đẹp của người khác.

Xin cho chúng con biết liên kết trong mục tiêu chung, để quy hướng về một tinh thần duy nhất, đó là tinh thần của Chúa Giêsu. Nhờ tinh thần này, chúng con thấy được sự tốt lành của Thiên Chúa khắc ghi trên gương mặt chúng con, cảm nghiệm được những âm điệu nồng ấm trong lời nói của chúng con, và nhìn ra trong cuộc sống chúng con một ý nghĩa trổi vượt trên thế gian, biểu lộ cho thấy Chúa đang hiện diện giữa chúng con.

 Amen.