One Pair of Hands
Elvis Presley

 

 

Bài Hát Cầu Nguyện
Trong Mùa Dịch Covid 19

 

 

Celui qui me va le mieux, c'est moi

 

 

DIS-MOI POUR QUI TU COURS...
JEAN-CLAUDE GIANADDA

 

 

Tiếng Hát Vì Người Nghèo
DVD Linh mục J.B. Nguyễn Sang 

 

 

Chúa Là Con Đường
Tiếng hát Linh mục J.B. Nguyễn Sang

 

 

ALLUMEURS
Jacques Gagne

 


Xin mời Qúy anh chị tập bài De Colores - De ColoresChúng ta tập tiếp bài Cursillistas Hành khúc bằng Karaoké

Trở về Trang chính
dangchua.html