ÇA FAIT DU BIEN...
COLLECTIF RYTHME FM

 

 

DIS-MOI POUR QUI TU COURS...
JEAN-CLAUDE GIANADDA

 

 

Tiếng Hát Vì Người Nghèo
DVD Linh mục J.B. Nguyễn Sang 

 

 

Chúa Là Con Đường
Tiếng hát Linh mục J.B. Nguyễn Sang

 

 

ALLUMEURS
Jacques Gagne

 


Xin mời Qúy anh chị tập bài De Colores - De Colores
qua tiếng hát của Nana MouskouriChúng ta tập tiếp bài Cursillistas Hành khúc bằng Karaoké

Trở về Trang chính
dangchua.html